Hvordan finder de ud på kubikcentimeter af en motor? Hvad er den største forskel mellem en Chevy 327 og en 350?


Svar 1:

Den kubiske tommer bedømmelse (eller liter i metrisk) er volumen på alle de cylindre, der er lagt sammen.

Hver cylinder har et stempel i sig, der bevæger sig op og ned. Den afstand, den bevæger sig, kaldes "slag".

Derefter har hver cylinder en diameter. Jo større diameter, jo mere volumen tager cylinderen op. Afstanden over cylinderen kaldes "boring".

Volumenet af en cylinder er V = højde * pi * radius ^ 2 (Radius er halvdelen af ​​diameteren)

En Chevy 327 har en 4 "boring og et 3,25" slag. En Chevy 350 har en 4 "boring og et 3,48" slag

Da begge har en 4 ″-boring, har de begge en 2 ″ radius.

For 327:

V = 3,25 * 3,14159 * 2 ^ 2 V = 40,84 kubikmeter per cylinder

Da der er 8 cylindre:

Samlet volumen = 40,48 * 8 = 326,7 (afrundet til 327)

For 350:

V = 3,48 * 3,14159 * 2 ^ 2V = 43,73

Igen, en V8, så:

Samlet volumen = 349,8 (afrundet til 350)