Hvordan ved du forskellen mellem personlig bias og tarminstinkt?


Svar 1:

Oplev og praksis, normalt.

Instinkt er normalt kun et spørgsmål om underbevidst anerkendelse af noget, vi har fundet før. Eller tro, at vi har fundet ud af før.

Jo mere erfaring du har i en given situation, jo stærkere bliver dit instinkt.

Naturligvis betyder det, at personlig bias og instinkt kan overlappe hinanden. Hvis for eksempel enhver mand, du har kendt med en bestemt form for smil, overfaldt dig eller enhver kvinde, der klæder sig på en bestemt måde, forrådt dig, vil dine instinkter rykke op, når du støder på det smil eller den slags klædning.

Men dette er også instinkt er situation-specifik. En person, der har stærke instinkter til fysisk fare og risiko for angreb, har udviklet dem i MANGE kampe og farlige situationer. En person, der har et stærkt instinkt for conmen, har udviklet dem ved at være omkring en masse conmen.

Hvis du kun har været omkring et par sorte mennesker eller transpersoner eller kristne, eller kun har været omkring dem under nogle meget begrænsede omstændigheder, vil dine instinkter blive hårdt påvirket af personlig bias.

Så hvordan være sikker?

  1. sæt dig selv i en lang række situationer og se, hvordan dit instinkt udsætter dig selv for en lang række mennesker og se, hvordan dit instinkt gør

Til sidst lærer du at fortælle, hvad der er indgroet bias, og hvad er instinkt. Og til sidst vil dit instinkt blive mere nøjagtigt og mindre påvirket af tidlige, mor-eliminerede oplevelser, som måske har formet din bias.